Høyt sykefravær?

Høyt sykefravær koster samfunnet kr. 70 mrd. årlig!

Rask tilgang til undersøkelse og behandling, for personer med akutte og subakutte ryggsmerter, reduserer sykefraværet med 35% (Spine, nr 11/2005)

  • Ved akutte korsryggsmerter er kiropraktisk leddbehandling mer effektivt enn vanlig medisinsk behandling (Spine, nr 10/2010)
  • Muskel og skjelett lidelser utgjør 35% av sykefraværet, og har økt i forhold til 2009 fra 33,3% (NAV 2009).
  • Erfaring fra forsøk i Danmark viser at bedrifter som tilbyr kiropraktikk, fysioterapi og massasje til sine ansatte, dekker inn kostnadene i løpet av 6 måneder. I de påfølgende 6 månedene sparer bedriften penger.

Bedriften kan spare betydelige beløp ved å ha en pro-aktiv holdning i forhold til helseproblematikk.

Nærmere 45% av korttidsfraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser.

Den nyeste rapporten fra SINTEF viser at 1 uke fravær koster norske bedrifter i snitt kr. 13.000,- i tapt produksjon og økte kostnader. Det reelle tallet ligger nok litt høyere sier forskerne bak artikkelen. Rapporten tar for seg utviklingen fra 2001 til 2011. Den forrige rapporten som stod ferdig i 2000 viste at det kostet i snitt kr. 8500,-

Vi ser derfor en økning i kostnadene for bedriftene når det gjelder korttidsfravær. Den klart vanligste grunnen til sykefravær av denne typen i Norge er muskelskjelett lidelser. Bedrifter kan tjene mye på å ha en pro-aktiv rolle i forhold til disse utfordringene.

Ha en plan for å verne om helsen til dine ansatte.

Forhør deg om hvilke muligheter som finnes for bedriftsavtale i dag!

Litt mer kostnadsstatistikk:

Ved 30% nedgang i sykefravær spares det store summer:

Ved 10 ansatte kr. 130.000,-
Ved 50 ansatte kr. 650.000,-
Ved 100 ansatte kr. 1.300.000,-