Første gang hos fysioterapeut

Den første gangen du kommer til oss vil fysioterapeuten gå igjennom din sykehistorie og foreta klinisk undersøkelse av ledd og muskulatur.

Analyse av ditt bevegelsesmønster, kroppsholdning, pust og muskulær spenning er også en del av denne undersøkelsen.

I tillegg gjøres eventuelle ortopediske og nevrologiske tester.