Behandlingsformer

  • Tilrettelegging av øvelser
  • Slyngetrening
  • Mobilisering
  • Tøyninger
  • Nålebehandling av triggerpunkter
  • Bløtvevsbehandling
  • Mensendiecktrening
  • Kinesiotaping
  • Ergonomi
  • Rådgivning